Kuvendi i shoqatës 2017 & prezantimit mbi Mirditën

Flyer

flyer (PDF)

Kur & ku?

12 prill 2017
Kuvendi i shoqatës: ora 19.00
prezantimi i Andreas Hemming: ora 20.30

Në Cyrih në biblioteka “Pestalozzi Zürich-Hardau” ( Norastrasse 20 në shkollë Albisriederplatz pranë Albisriederplatz/Hardaupark)

Dokumentet

ftesa (PDF)
protokoll (PDF)
Audit report (PDF)
raporti i vitit 2017 (PDF, gjermanisht)

Mbi Andreas Hemming

Andreas Hemming

Andreas Hemming, etnolog dhe kryetari i Shoqatës Miqësore Gjermano-Shqiptare.

 

 

 

One Comment