Albanische Hefte

Albanische Hefte

Shoqate Zvicër-Shqipëri bashkëpunon më Shoqatën të Miqësisë Shqipëri-Gjermani në botimin e revistës Gjermane “Albanische Hefte”.

Abonim i revistës për gjithë anëtarë.

Albanische Hefte

Newsletter

Newsletter elektronike për anëtarë dhe të interesuar – informacionë mbi shoqatës, ngjarjë dhe aktualitete.

Arkiv dhe abonim

Raporti i vitit

Raporti i vitit

Raporti i vitit