Raporti i vitit 2016

Raporti i vitit 2021 (PDF, gjermanisht)

Raporti i vitit 2020 (PDF, gjermanisht)

Raporti i vitit 2019 (PDF, gjermanisht)

Raporti i vitit 2018 (PDF, gjermanisht)

Raporti i vitit 2017 (PDF, gjermanisht)

Raporti i vitit 2016 (PDF, gjermanisht)

We recommend to choose the option “Booklet” when printing this document on both sides.