GSA Jahresbericht 2017

Informacion mbi aktivitetet të shoqatës në viti 2017.

Raporti i vitit 2017 (PDF; gjermanisht)

We recommend to choose the option “Booklet” when printing this document on both sides.