Kuvendi i Shoqatës 2012

30 mars 2012 (19.45 h) në Wil/SG në Hotel Schwanen, Obere Bahnhofstrasse 21 Protokoll (pdf, gjermanisht) Mysafirët nderi: ambasador Mehmet Elezi, Këshilltar Prof. Dr. Bernd Schips, Felix Baumgartner nga bashkia e qytetit Wil, referentët Cliff […]