Kuvendi i Shoqatës 2010

7 prill 2010 (19.15 h) në Wil/SG në Hotel Schwanen, Obere Bahnhofstrasse 21 Protokoll (pdf, gjermanisht) Prospekt (pdf) Mysafiri nderi: ambasador Mehmet Elezi. Referat: arkitekt Niko Nikolla: “Upcylcing i Rivierës së Shqipërisë”.