Dhjetë vjetori e Shoqatës Zvicër-Shqipëri

24 nëntor 2017 në Bern