Kuvendi i Shoqatës 2015

27 mars 2015 (19.30 h) në Wil/SG në Stadtsaal (Alleesaal), Bahnhofplatz 6 Protokoll (pdf, gjermanisht) Ftesa (pdf) Referatë: Hans-Jörg Willi: krahasim linguistik Leunita Saliji: Shqipëria nga ajri, foto nga Mentor Saiti.