Kuvendi i Shoqatës 2013

22 mars 2013 (19.30 h) në Wil/SG në Hotel Schwanen, Obere Bahnhofstrasse 21 Protokoll (pdf, gjermanisht)