Takimi i themelimit – 20 dhjetor 2007

Vendi: Bad Horn, Horn TG Protokoll (PDF, gjermanisht)