Annual Report 2016

Informacion mbi aktivitetet të shoqatës në viti 2016.

Raporti i vitit 2016 (PDF; gjermanisht)

We recommend to choose the option “Booklet” when printing this document on both sides.